Resident Evil Sac – Curta-metragem brasileiro traz poesia sobre o apocalipse zumbi (Alterea Filmes)